۰۲۱۴۴۲۰۳۹۹۵
جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

رهن کامل آپارتمان ۱۱۷متری شرق مرزداران

رهن کامل آپارتمان ۱۱۷متری شرق مرزداران

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۰

رهن و اجاره ۱۱۰متری کلید نخورده

رهن و اجاره ۱۱۰متری کلید نخورده

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رهن و اجاره ۹۵ متری کلید نخورده

رهن و اجاره ۹۵ متری کلید نخورده

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۰

فروش آپارتمان ۸۵ متر بسیار خوش نقشه

فروش آپارتمان ۸۵ متر بسیار خوش نقشه

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رهن و اجاره ۱۶۵متر مرزداران البرز تک واحدی فول امکانات

رهن و اجاره ۱۶۵متر مرزداران البرز تک واحدی فول امکانات

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان ۱۱۷متر شمال مرزداران ۲ پارکینگ سندی

فروش آپارتمان ۱۱۷متر شمال مرزداران ۲ پارکینگ سندی

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

رهن و اجاره ۱۱۰متر دو خواب ویو ابدی مجلل نوساز

رهن و اجاره ۱۱۰متر دو خواب ویو ابدی مجلل نوساز

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان ۱۱۷متر شمال مرزداران

فروش آپارتمان ۱۱۷متر شمال مرزداران

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان مرزداران ۸۵ متری

فروش آپارتمان مرزداران ۸۵ متری

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اپارتمان مرزداران ۸۵ متری

اپارتمان مرزداران ۸۵ متری

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰