۰۲۱۴۴۲۰۳۹۹۵
شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعهحداقل ودیعهحداکثر ودیعه بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجارهحداقل اجارهحداکثر اجاره بدون اجاره

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمتحداقل قیمتحداکثر قیمت ۰

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد به بالا

متراژحداقل متراژحداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

آپارتمان ۱۱۵متری سه خوابه مرزداران

آپارتمان ۱۱۵متری سه خوابه مرزداران

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۴۹متری ۳خوابه کلیدنخورده ویو ابدی

آپارتمان ۱۴۹متری ۳خوابه کلیدنخورده ویو ابدی

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۹

قیمت متری: ۹

آپارتمان ۱۰۳متری ۳ساله ایثار

آپارتمان ۱۰۳متری ۳ساله ایثار

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۸۱متری خ گلدیس

آپارتمان ۱۸۱متری خ گلدیس

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ١٧٠متری ٣خواب تکواحدی مرزدارارن

آپارتمان ١٧٠متری ٣خواب تکواحدی مرزدارارن

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۹۳متری کلیدنخورده ۲پارکینگه شرق مرزداران

آپارتمان ۹۳متری کلیدنخورده ۲پارکینگه شرق مرزداران

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

آپارتمان ۱۰۳/۵ متر تاپ لوکیشن سالن پرده خور

آپارتمان ۱۰۳/۵ متر تاپ لوکیشن سالن پرده خور

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۰۰ متری مرزداران شرقی

آپارتمان ۱۰۰ متری مرزداران شرقی

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۲۱متری ویو ابدی شمال مرزداران

آپارتمان ۱۲۱متری ویو ابدی شمال مرزداران

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش ۳۰۰متر کلنگی شمال مرزداران سپهر

فروش ۳۰۰متر کلنگی شمال مرزداران سپهر

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰